HANNAH- Mengmettaal PoŽzieprijs

REGLEMENT VAN DE MENGMETTAAL-HANNAH POňZIEPRIJS 2007

(u kan het reglement in PDF formaat hier downloaden)

GALERIE HANNAH en het dichtersgezelschap MENGMETTAAL richten een poŽzieprijs in:

1. Iedereen kan deelnemen met slechts ťťn gedicht dat op het ogenblik van de inzending niet gepubliceerd is, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het gedicht moet in het Nederlands gesteld zijn en niet langer dan 24 regels (titel exclusief, witregels ingebegrepen) zijn. Het mag niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.

2. Het thema is ďHortusĒ of  ďTuinĒ.

3. De verwanten van de juryleden of de organisatoren van de wedstrijd, Galerie Hannah en het dichterscollectief Mengmettaal zijn van deelname uitgesloten.

4. De jury bestaat uit de dichters Guido Cloet, Cyriel Gladines, Mark Meekers, Luc Vandeborght, Reine Wellens, Lieve Devijver (niet stemgerechtigd secretaris).

5. De uitspraak van de jury is bindend en kan niet het voorwerp vormen van enige correspondentie.

6. De inzendingen moeten in 5 exemplaren worden ingezonden, op A4 formaat en moeten ondertekend zijn met een schuilnaam. Inzendingen per e-mail of fax worden niet aanvaard. Uit niets mag de identiteit van de inzender blijken (ook niet uit de schuilnaam). De verzendingsenveloppe mag geen afzender vermelden.

7. Bij de inzending moet een gesloten enveloppe worden gevoegd, waarop de schuilnaam staat vermeld. In deze omslag bevindt zich een brief waarop de schuilnaam, de werkelijke naam, het geboortejaar, adres, telefoonnummer, fax of e-mail worden vermeld. Elke deelnemer die van de uitslag op de hoogte gebracht wil worden, sluit een postzegel in.

8. De inzendingen moeten op het Mengmettaal-secretariaat toekomen ten laatste op vrijdag 06 april 2007 (afstempeling). Ze moeten verzonden worden naar:

MENGMETTAAL-HANNAH POňZIEPRIJS
Secretariaat Mengmettaal, p.a. Lieve Devijver
Swertmolenstraat 23
3020 Herent, BelgiŽ.

9. De drie laureaten ontvangen een waardevol origineel kunstwerk uit de handen van mevrouw Leni Creuwels, directrice van Galerie HANNAH. De eervolle vermeldingen ontvangen een boekenpakket.

10. De prijsuitreiking gaat door zondagnamiddag 27 mei 2007 in Galerie Hannah (of directe omgeving) Mechelsesteenweg 361, Herent 3020, BelgiŽ. Details volgen.

11. De prijzen die niet afgehaald zijn op dag en uur van de uitreiking blijven eigendom van de inrichters.

12. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het reglement.