Familie in de balans

 

Honderd jaar geleden leerde Sigmund Freud de wereld dat een individu zich slechts kan ontwikkelen wanneer men zich van de ouders kan losmaken.

Ook in het dagelijkse leven brokkelde de familie af.

De grotere mobiliteit, de uitbouw van sociale zekerheid en gezinsvervangende systemen decimeerden het economische belang van familiebanden. Daarnaast was er de opkomst en de neergang van het kerngezin. Van een verbintenis exclusief in tijd en ruimte werd het een labo van relaties en afspraken.

Vrienden zijn steeds belangrijker, zeker voor jonge mensen: zelf gekozen en zonder verplichtingen.

Toch blijft de familie belangrijk voor de ontwikkeling van de persoon.

Een mens is geen eiland, minstens een archipel of een schiereiland. Familiebanden blijven bestaan, ook als het moeilijk is om hen een plaats te geven.

In de psychiatrie en psychische zorg begint men terug te werken aan die familiebanden.

 

De gezinsgerichte benadering in therapie (Munichen) is een blijver en familieopstellingen worden zeer populair.

De Hongaars-Amerikaanse psychiater Nagy vertrekt in zijn contextuele benadering vanuit de onverbreekbare banden tussen een persoon en zijn familie. Hij legt de nadruk op het belang van intergenerationeel geven en nemen. Biologische banden zijn voor hem zeer belangrijk.

 

Workshops over contextuele psychologie: 7 en 12 febr. 2007

 

Een aantal vrienden uit Hannah zijn zeer sterk betrokken bij deze benadering. Het geluk grootouder te mogen zijn, het verdriet over kinderen die men zelden ziet, het gevoel bij kinderen tekort gekomen te zijn. En dan is er nog de speciale situatie van adoptiegezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen, jongeren die opgroeiden in een tehuis of een pleeggezin.

Inia van Eeckelen is psychotherapeute en gevormd in de contextuele benadering; Zij geeft tijdens 2 avonden een inleiding op de contextuele psychologie. Begrippen als loyauteit, balans van geven en nemen, lopende rekening en verdienste komen er aan bod. Er is ook aandacht voor gezinssituaties waarin naast biologische banden ook andere banden meespelen.

Na de inleiding, waarbij de theorie ondersteund wordt met praktijkvoorbeelden, is er ruimte voor een gesprek in groep. De avond wordt telkens afgesloten met een drankje en een informele babbel.

 

Belangstellenden kunnen zich voor de twee avonden samen (7 en 12 februari 2007) inschrijven door overschrijving van 25 euro op bankrekening 068-2454835-83 van
Hannah v.z.w., Mechelsesteenweg 361, 3020 Herent

Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen. Bel of e-mail eerst en schrijf dan het bedrag over. Na betaling is de inschrijving definitief.

 

Hannah v.z.w. (Leni Creuwels)

Mechelsesteenweg 361

3020 Herent

 

tel.:        016/23 85 74

fax:        016/23 74 31

e-mail:   hannah@hannah.be

web:      www.hannah.be