Anne Cornil

Ontmoeting met de steen.

Wanneer Anne Cornil een steen vindt (of vindt de steen haar?) dan gebeurt er eerst iets wat de steen tot partner maakt in een creatieproces. De steen wordt bekeken, beluisterd, gewikt, gewogen, beklopt en gestreeld. Tot een eerst aarzelende beitelslag het werk in gang zet.

Gaandeweg, al beitelend en kappend groeit er uit de steen een beeld: een boom, een mens, een groep, een huis, een stad. Maar hoe hard de steek ook: graniet, marmer, witsteen, de vorm wordt slagvaardig gekapt, met precisie. Maar elke slag is ook een gebaar van tederheid. Om de kern van de steen, zijn zeggingskracht bloot te leggen. Anne vindt een steen, maar de steen wordt pas onder haar handen tot beeld. Met voldoende autonomie om daarna tussen de mensen te kunnen wonen.

 

Anne Cornil

Geboren in Brussel in 1939. Opleiding in aan het Hoger Instituut voor beeldende kunsten in Ter Kameren, bijkomende vorming in Salzburg en Belgrado. Zij leeft en werkt nu in Werchter.