Mechelsesteenweg 361, 3020 Herent
www.hannah.be

 

 

N O M A D E

 

PoŽziewedstrijd Hannah-Mengmettaal
Inzenden vůůr 1 september 2012.

 

Reglement

GALERIE HANNAH en het dichtersgezelschap MENGMETTAAL richten een poŽzieprijs in:

 1. Iedereen kan deelnemen met slechts ťťn gedicht dat op het ogenblik van de inzending niet gepubliceerd is, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het gedicht moet in het Nederlands gesteld zijn en niet langer dan 20 regels zijn (titel exclusief, witregels inbegrepen). Het mag niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.
   

 2. Het thema is: ďNomade ď
   

 3. De verwanten van de juryleden en de organisatoren van de wedstrijd: voorzitter en secretaris van Galerie Hannah en het dichterscollectief Mengmettaal zijn van deelname uitgesloten.
   

 4.  De jury bestaat uit de dichters Guido Cloet, Cyriel Gladines, Luc Vandeborght, Reine Wellens en Lieve Devijver (niet stemgerechtigd secretaris).
   

 5. De uitspraak van de jury is bindend en kan niet het voorwerp vormen van enige correspondentie.  
   

 6. De inzendingen moeten in 5 exemplaren per post worden ingezonden, op A4 formaat en moeten ondertekend zijn met een schuilnaam. Inzendingen per e-mail of fax worden niet aanvaard. Uit niets mag de identiteit van de inzender blijken (ook niet uit de schuilnaam).
  De verzendingsenveloppe mag geen afzender vermelden.  
   

 7. Bij de inzending moet een gesloten enveloppe worden gevoegd, waarop de schuilnaam staat vermeld. In deze omslag bevindt zich een brief waarop de schuilnaam, de werkelijke naam, het geboortejaar, adres, telefoonnummer, fax of e-mail worden vermeld.
  Elke deelnemer die van de uitslag op de hoogte gebracht wil worden, sluit een postzegel in.
   

 8. De inzendingen moeten op het Mengmettaal-secretariaat toekomen ten laatste op 1 september 2012. (afstempeling). Ze moeten verzonden worden naar:

  MENGMETTAAL-HANNAH POňZIEPRIJS
  Secretariaat Mengmettaal, p.a. Lieve Devijver
  Swertmolenstraat 23
  3020 Herent, BelgiŽ.
   

 9. Het winnend gedicht wordt gedrukt op een doek van 2 bij 3 meter en gedurende zes maanden opgehangen aan de zijgevel van het Hannah-huis. Drie eervolle vermeldingen ontvangen een symbolisch aandenken.
   

 10. De prijsuitreiking gebeurt op 7 oktober 2012 in zaal Floreal en of in Galerie Hannah, Mechelsesteenweg 361, Herent 3020, BelgiŽ. De zaal Floreal ligt tegenover de Galerie Hannah.
   

 11. De prijzen die niet afgehaald zijn op dag en uur van de uitreiking blijven eigendom van de inrichters.
   

 

Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het reglement.

 

Inspiratie!