Biografie

 

wvdp           Walter Van der Perren

 Walter

 

Slow Photography

 

Ik ben gefascineerd door het subtiele spel van licht en schaduw dat het beeld maakt.

De dagelijkse omgeving is hierbij een onuitputtelijke bron van inspiratie.

 

Beelden in de schemerzone tussen wat men ziet en wat men denkt te zien,

momenten van twijfel.

 

Ik nodig u als toeschouwer uit om in de drukte van het alledaagse even stil te staan en te kijken. Neem de tijd om de beelden te ontrafelen door de bril van je eigen geschiedenis, je unieke manier van kijken. Ga op ontdekkingstocht, verwonder jezelf, stel vragen ....

 

 

Tentoonstellingen - Acties - Publicaties

 

Een foto werd geselecteerd voor de affiche van de Provincie Brabant en voor de Affiche van de Stad Leuven

 

 

            Stichtend lid fotografie-platform UNEXPOSED, Leuven    

 

 

 


Biographie

 

wvdp           Walter Van der Perren

 

 Slow Photography

 

Je suis fasciné par le jeu subtil de lumières et d’ombres réalisé par l’image.

L’environnement quotidien est une source d’inspiration inépuisable.

Les images dans la zone de transition entre ce que l’on voit et ce que l’on pense voir, moments de doute.

 

Je vous invite, en tant que spectateur, de vous attarder et de réfléchir dans l’agitation du quotidien. Prenez le temps d’analyser les images au travers des yeux de votre propre histoire, de votre propre regard. Partez à la découverte, surprenez-vous vous-même, posez des questions ....

 

 

Expositions - Actions - Publications

 

 

 

 

            Membre fondateur  UNEXPOSED, Leuven    

 

 


Biography

 

wvdp           Walter Van der Perren

 Slow Photography

 

I am fascinated by the play of light and shadow that makes a picture.

The daily environment is an inexhaustible source of inspiration in that respect.

 

Images in the twilight zone of what one sees and what one imagines seeing, moments of doubt.

 

As a visitor, I invite you to take a little breather from the hustle and bustle of your daily life and to look. Allow yourself the time to unravel the images through the spectacles of your own history, your own unique way of contemplating things.
Go on a journey of discovery, surprise yourself, ask questions ....

 

 

Exhibitions - Actions - Publications

 

 

 

 

            Founding member photography platform UNEXPOSED, Leuven