Codéart: machines om mensen te voeden

 

Deze slogan vat heel beknopt samen waar de VZW Codéart 30 jaar aan werkt: efficiënte machines ontwikkelen die concreet het recht op leven en op voeding in praktijk brengen. 

 

Landbouwproducten zijn dikwijls de enige bron van voeding, van betaalde arbeid en van toegevoegde waarde voor de kleine boeren. Hoe paradoxaal dat ook klinkt, deze plattelandsbewoners vormen de meerderheid van de hongerigen op onze planeet. De opbrengst van kleinschalige landbouw verbeteren is cruciaal om de levensvoorwaarden van plattelandsbewoners te verbeteren. Daarom de aandacht voor de verbetering van kleine machines om de waarde van de voedingsgewassen ten volle te benutten. Een beter gevoede bevolking is een eerste doelstelling maar op dit ogenblik zijn ook de zijdelingse effecten belangrijk. Een betere gezondheid en een reductie van de arbeidstijd leiden tot een groter zelfvertrouwen voor de boerenbevolking en meer kansen tot participatie in een bredere samenleving. Onrechtstreeks betekent het ook dat betere landbouwopbrengsten een rem zijn op de exodus naar de stad of naar het buitenland.

 

Het engagement van Codéart vertrekt vanuit de vaststelling door de landbouwspecialisten, dat meer dan de verbetering van de oogsten, de bewerking van het voedsel een bron is van meerwaarde en rijkdom. Daarom is de plaatselijke verwerking van de oogsten door de plaatselijke producenten een mogelijkheid voor inkomenscreatie in de dorpen. Een korte keten betekent minder verlies, minder transport en een betere kwaliteit.

Een betere voeding en bijkomende toegevoegde waarde heeft ook een gunstige invloed op het leven op het platteland. Mensen blijven liever ter plaatse op voorwaarde dat de levensomstandigheden verbeteren. 

In de gebieden waar er praktisch altijd honger is, zijn er weinig intermediaire technieken aanwezig die zich situeren tussen de traditionele methodes en de oplossingen die geboden worden door de agro-industrie. De eerste zijn echt labeur, niet efficiënt en hebben een geringe meeropbrengst. Voor de moderne verwerkingsmethodes is er veel energie, kapitaal en infrastructuur nodig.

 

De opdracht van Codéart is om intermediaire technologie te introduceren die plaatselijk kan aangepast worden in dialoog met de plaatselijke gebruikers. 

 

Codéart heeft zich gespecialiseerd in verbeteringen voor basisproducten die veel verbruikt worden.

 

Codéart is geen gewone verkoper van machines. Essentieel is de hulp die geboden wordt aan plaatselijke makers en gebruikers van machines om hun materiaal aan te passen aan de evoluerende behoeften en zo een plaats te veroveren tussen het aanbod van materiaal op de plaatselijke markt.

 

Codéart wil graag het ontstaan en de groei van een plaatselijk ondernemerschap bevorderen. Enerzijds door de assistentie bij het ontwikkelen van plaatselijke technieken die een strijd tegen de honger ondersteunen maar ook bijdragen aan de bredere individuele en collectieve ontwikkeling en een grotere zelfredzaamheid.

 

Anderzijds is Codéart een ondersteuningspunt voor boeren, mecaniciens,  boerenorganisaties en ontwikkelingsprojecten waar technisch advies wordt gegeven en aangepaste methodes getest worden. Men ontwikkelt er in eigen atelier prototypes, bemiddelt bij de aankoop van wisselstukken en fungeert als een naverkoopservice. 

 

http://codeart.org/

 

Codéart – Chevémont, 15 – B-4852 Hombourg