Petronila

Oswaldo

Angelica

Maria

 

Guatemala: twee projecten die onze steun verdienen

1) Een studiebeurs voor indianen: Petronila, Oswaldo, Angelica…

Waarom indianen steunen met studiebeurzen?

Over de indianen en hun geschiedenis weten wij allen wel iets. Sommigen hebben de film "Dances with wolves" gezien. Anderen hoorden van hen als de oorspronkelijke bewoners van het Amazonewoud. En nog anderen hoorden over de grote Azteken-, de Maya- en de Incaculturen. Maar haast overal komt dit thema naar voor: de indianen verloren hun land en hun rechten.

 

Enkele Belgische ontwikkelingshelpers die wegens politieke omstandigheden niet meer verder konden werken in Guatemala waren zo begaan met het lot van de Maya indianen waarvoor zij gewerkt hadden, dat zij terug in België iets voor hen wilden blijven doen.

 

Zij hebben ondervonden dat in de samenleving van Guatemala veel te weinig indianen de kans krijgen om te studeren. Het is belangrijk dat indiaanse kinderen les kunnen krijgen van mensen die hun gewoonten en hun taal verstaan. Ook landbouwkundigen en dokters moeten de mensen uitleg kunnen geven in hun eigen taal. Men verstaat én aanvaardt dit beter.

 

Daarom vonden de initiatiefnemers het belangrijk om indianen, waarvan men zeker is dat zij voor hun volk zullen opkomen, te helpen met verder studeren.

 

In verschillende Guatemalteekse regio's werden daarom peterschapscomités opgezet. Die gebruiken strenge criteria om studenten te selecteren. Zij kiezen bv. dikwijls wat oudere studenten waarvan zij zeker zijn dat zij zich ook in de toekomst voor hun volk zullen inzetten.

 

Met de steun van veel mensen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn zo al tientallen studiebeurzen betaald voor Guatemalteekse studenten. De beurzen worden enkel gebruikt om de studiekosten (inschrijving, boeken enz.) te betalen. Alle beursstudenten werken naast hun studies voor hun eigen onderhoud.

 

 

 2) Bouw mee aan een huisje voor alleenstaande moeders

Casas para maderes solterasIn de streek van Guatemala-stad (San José Pinula) kocht de vormingsorganisatie San Bonifacio een stuk grond waarop 10 alleenstaande moeders met kinderen een eigen woning konden optrekken. Deze moeders werken meestal als huispersoneel in de hoofdstad.

Zo'n huisje kost tussen de 3000 en 4000 euro. Een huis betekent een thuis en het tuintje erbij is een extra broodwinning. Want men kan er kippen kweken en maïs telen. In het verleden konden wij de drinkwateraansluiting en de afsluiting rond de huisjes betalen (het is zeer onveilig in de buurt van de hoofstad). Op dit ogenblik denkt men aan het bouwen van een nieuwe reeks huisjes.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

>

  

 

 

Helpen kan op verschillende manieren

 

1) U kan een gift doen, hoe klein ook, op het nummer 068-0901820-38 (IBAN: BE24-0680-9018-2038 , BIC: GKCCBEBB) van:
    "Terres Nouvelles, B-4450 Juprelle" met als vermelding "Madres Solteras SIG Guatemala"

 

 

2) U kan de studie van een petekind sponsoren door een maandelijkse storting van:

·        30 € voor een scholier in het middelbaar

·        50 € voor een universiteitsstudent of leerling Hoger beroepsonderwijs,

telkens op hetzelfde banknummer van Terres Nouvelles.

Als u een petekind sponsort, krijgt u 2 keer per jaar nieuws van hem of haar met een brief en een schoolrapport.
Voor meer info, stuur een e-mail aan: hannah@hannah.be

 

 

 

3) U kan confituur of wenskaarten kopen in het Hannah-huis te Herent, Mechelsesteenweg 361, tel. 016 23 85 74,
e-mail: hannah@hannah.be, web: http://guatemala.hannah.be.
Kaarten en confituur zijn met eigen handen gemaakt. En de meeste vruchten komen uit de eigen (onbespoten) tuin.

 

Goed om weten is dat elke gestorte euro in Guatemala terechtkomt. Inspectiereizen, vergaderingen, postzegels e.d. worden betaald door de vrijwilligers van het Guatemalacomité zelf of met de opbrengst van een jaarlijks etentje. Het werk gebeurt overigens uitsluitend door vrijwilligers, zowel hier als in Guatemala.

 

Als u per jaar 40 € of meer stort, krijgt u in maart van het daaropvolgend jaar een attest voor fiscale aftrek voor de totale som.

 

 Meer info: hannah@hannah.be

 

 

 

 

maya symbolen