HILDE VAN WONTERGHEM
Keramiste, Heverlee
 
 
CURICULUM VITAE
Gehuwd, drie kinderen
Studies:           lic.psychologie (KUL Leuven)
Studiereizen:  Japan (1977, 1983, 1984)
                        Taiwan(1981)
                        China(1986)
                        USA (1968,1993)
 
 
TENTOONSTELLINGEN
1980 Leuven:          Galerij Embryo
          Leuven:           Academie voor Schone Kunsten
          Averbode:      Kunstambachten
          Galmaarden:  Kunstambachten
1981 Linden:           Openluchttentoonstelling: "Midzomer"
1982 Leuven:          Galerij Embryo
1983 Brugge:          Korrekelder
1985 Brussel:          Kredietbank
1986 Brussel:          Brabantse Kunstambachten
          Leuven:           Galerij Perspektief
          Brussel:          DB § C Art Gallery
          Vaalbeek:       Kunstcentrum P.A.C.
1987 Brussel:          DB § C Art Gallery
1988 Leuven:          Museum Van Humbeek Piron
1989 Leuven:          Galerij Aksent
1992 Leuven:          Museum Van Humbeek Piron
1994 Zoutleeuw:     Stadhuis
1997 Antwerpen:     Middelheim (AZ)
2000 Haasrode:      Bremberg
2005 Herent:            Hannah-huis
 
 
ACHTERGROND

 

Hilde Van Wonterghem ontwierp vanaf 1976 vooral sculpturale keramiek in haar atelier te Heverlee en stelde haar werk tentoon vanaf 1980. Aanvankelijk was de vormgeving van haar keramiekwerk organisch van opbouw. Later versterkten enkele studieverblijven in Azië - vooral in Japan - het zuiver esthetische aspect van haar werk. Zij werkte aan een esthetische vormgeving, die zich niet zo zeer leent tot breed uitgesponnen beschouwingen, maar eerder zichzelf bevestigt in sobere harmonie.

 

Eén opvallend kenmerk in het werk van Hilde Van Wonterghem is de aanwezigheid van tekens; schrifttekens, die verwijzen naar oervormen van menselijke communicatie. Nog voor haar universitaire psychologische vorming was zij geboeid door de ontwikkeling van tekens als middel tot communicatie.

 

Zowel de grafische esthetiek als de mysterieuze symboliek van het spijkerschrift, de hiërogliefen, Chinese en Japanse kana- en kanji-tekens en Koptische en andere lettertekens blijven haar inspireren.

 

Tekens en geschriften fungeren als vormgeving van menselijk denken en voelen en zijn middel en vraag naar 'mee-delen' tussen mensen waar ook ter wereld.

 

De tekens en de printplaten die Hilde Van Wonterghem in haar laatste werk heeft geďntegreerd verwijzen naar het elektronische conglomeraat van de hedendaagse communicatie. Hilde Van Wonterghem situeert computerchips en printplaten in dezelfde esthetische en symbolische continuďteit van eeuwenoude schrifttekens. Precies door deze integratie van oeroude en hedendaagse communicatietekens verwerft de sculpturale keramiek van HildeVan Wonterghem een zeldzame originaliteit.

 

Overgeleverde vormen worden drager van high-tech applicaties waardoor natuur, architectuur en technologie met elkaar verbonden worden. Uiteindelijk zijn al deze cultuurvormen verenigd door de meest eenvoudige vorm van aarde: zand. Zand dat als klei keramiek wordt en zand dat via silicium omgezet wordt in chips.