Hilde Van Wonterghem

 

Hilde Van Wonterghem is sinds 30 jaar bezig met klei. Haar werken evolueerden zeer sterk. Als een serie analoge werken voltooid was, zocht zij nieuwe vormen op. Die vormen zijn geļnspireerd door haar belezenheid en haar kennis van andere culturen. Al knedend doorgrondt zij de archetypen en vormen van andere beschavingen.

 

Haar recente werken zijn een getuigenis van een veelvuldige identiteit waarin kennen en respecteren samengaan. In ziggoerats, tempels, schilden en piramiden worden de oude vormen verzoend met nieuwe bestaanswijzen.

 

De beelden zijn verzegeld met een printplaat of een ander reliek uit de wereld van de micro-elektronica. Door de applicatie van een eigenzinnig spijkerschrift wordt de tegenstelling tussen oud en nieuw opgeheven en gesublimeerd.